Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
december,16 2017 saturday
Главная - Методические журналы - "ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА"

"ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА" № 11'17

№11
Змест
Змест  

  У № 11 змяшчаем дыягнастычныя ма­тэ­рыя­лы па беларускай мове – выніко­выя кантроль­ныя работы і ды­дак­тыч­ныя матэрыялы па прад­ме­це “Фізічная культура і зда­роўе” для IV класа.

  Аўтары новых пад­руч­нікаў прапануюць распрацоўкі ўрокаў: “Ча­ла­век і свет. 1 клас”, Лі­та­ратурнае чытанне. 2 і 3 класы (для школ і з бе­ларускай, і з рускай мо­вамі навучання).

  У рубрыцы “Метадычная майс­тэр­ня” прапануюцца: ме­та­дыч­ны матэрыял па вы­ка­рыс­тан­ні актыўнай ацэнкі і майс­тар-клас па гэтай праблеме; сты­му­люючыя заняткі па рускай мо­ве ў II класе з утрыманнем разнастайных метадаў і прыёмаў, што павышаюць ма­ты­вацыю вучняў на ўроку і спрыяюць эфектыўнаму засваенню тэмы; артыкул па ві­дах, спосабах і нетрадыцыйных тэхніках лепкі.

  Дадатковая ўкладка “У дапамогу намесніку дырэктара” прысвечана ўкараненню дынамічных перапынкаў у адукацыйны працэс. На дыску змяшчаецца каляндар дынамічных перапынкаў на навучальны год, а таксама падрабязныя ўзоры некаторых тэм.

  На каляровай укладцы – сюжэтныя і прадметныя малюнкі да факультатыўнага курса “Вытокі роднай мовы” па тэмах “У лузе”, “У полі”.

  Багатае напаўненне мае рубрыка “Педагагічная скарбонка” мультымедыйнага дадатку. Тут урокі матэматыкі, навучання грамаце, прадмета “Чалавек і свет”, пазакласнае мерапрыемства “Адкуль прыйшла кніга”, а таксама арыгінальная казка-быль “Асцярожна – дамавік”.

Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА