Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
march,30 2017 thursday
Главная - Методические журналы "Пачатковая школа"

Методические журналы "Пачатковая школа" № 3'17

№3
Змест
Змест

   
   
  У сакавіцкім нумары (№ 3) часопіса “Пачатковая школа” традыцыйна змяшчаюцца кан­трольна-вы­мяральныя матэ­рыялы па рускай і бела­рускай мовах, літа­ратур­ным чы­тан­ні, ма­тэма­тыцы, па прадмеце “Ча­ла­век і свет” для школ з бела­рускай і рускай мовамі наву­чання. Да літара­турнага чы­та­ння і прадмета “Чалавек і свет” прапануюцца мета­дыч­ныя рэ­ка­менда­цыі па арга­ніза­цыі і пра­вя­дзенні выні­ковага кан­тролю.

   Адметнасць і каштоўнасць кантрольных работ у тым, што яны падаюцца на электронным дадатку ў выглядзе гатовых для выкарыстання картак. У “Метадычным каментарыі да вучэбнага дапаможніка “Літаратурнае чытанне” настаўнікам II класаў школ з беларускай мовай навучання прапануюцца тэмы ўрокаў, што вывучаюцца ў красавіку. Каб вырашыць праблему недахопу матэрыялаў у падручніку ў сувязі з павелічэннем колькасці гадзін на ўрокі рускай мовы ў II класе, аўтар вучэбнага дапаможніка прапануе дадатковыя практыкаванні.

   Вопытам работы згодна з індывідуальна-дыферэнцыраваным падыходам на ўроках фізічнай культуры і здароўя дзеляцца настаўнікі ў рубрыцы “Навуковы партал”.

   Да 135-годдзя з дня нараджэння дзіцячага пісьменніка К. Чукоўскага прапануюцца ўрок пазакласнага чытання паводле твораў майстра і каляровая ўкладка з адлюстраваннем яго найбольш вядомых кніг і герояў.

   Да Дня Перамогі падрыхтавана нетрадыцыйнае патрыятычнае мерапрыемства — сюжэтна-гульнявая праграма “Свая гульня”, пабудаваная на замацаванні ведаў вучняў аб найбольш важных датах, падзеях і асобах часоў Вялікай Айчыннай вайны.

   Як звычайна, вельмі багатае напаўненне электроннага дадатку: мультымедыйныя прэзентацыі да матэрыялаў, змешчаных на старонках часопіса; альтэрнатыўныя матэрыялы да правядзення выніковага кантролю па прадмеце “Чалавек і свет”; у “Педагагічнай скарбонцы” — урокі матэматыкі ў I, II, III класах.

   Віртуальнае падарожжа “Горад гонару і славы”, падрыхтаванае ў сувязі з 500-годдзем беларускага кнігадрукавання, запрашае ў найстаражытнейшы горад нашай краіны — Полацк, знаёміць з адметнымі і багатымі старонкамі яго гісторыі.

Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА